חפש

דיני משפחה - גברים ונשים בהליכים משפטים

דיני משפחה - גברים ונשים בהליכים משפטים

חד הוריות בישראל:
רקע:
יותר מ-30% מהנשואים בישראל מסתיימים בגירושין, ואחוז זה עולה משנה לשנה. מנתוני הביטוח הלאומי הוכפל מספר הילדים למשפחות חד הוריות בעשור האחרון. בישראל חיות כ-121 אלף משפחות חד-הוריות. בראש כ-97% מהן עומדות נשים. 32.5% מהמשפחות החד-הוריות נמצאות מתחת לקו העוני. כך עולה מדו"ח העוני האחרון של המוסד לביטוח לאומי.
בשנת 2013 הגיע מספר המשפחות החד-הוריות בישראל ל-313 אלף, שהם %31.1 מסך המשפחות עם ילדים בארץ, ומספר הילדים בהן הגיע לכ-119,000, שהם %6.8 מסך ילדים בארץ. בראשן של המשפחות החד-הוריות עומדת בדרך כלל אישה; רק ב-%1 מהמשפחות החד-הוריות עומד בראשן גבר. שינויי חקיקה הנוגעים לזכויות של הנשים החד-הוריות במערכת הסוציאלית הביאו לשינויים בהתנהגות התעסוקה של נשים אלה, אך בכל התקופות שיעור התעסוקה ורמת ההכנסה מעבודה של הנשים החד-הוריות היה גבוה מאלה של אימהות במשפחות עם בן זוג.

במשפחה חד-הורית יכולת ההשתכרות מוגבלת למפרנס אחד, ולכן רמת ההכנסה נמוכה יותר מזו שבמשפחה שבה שני הורים עובדים. זאת ועוד: בראש מרבית המשפחות החד-הוריות עומדת אישה, לכן פרנסת המשפחה נמצאת בנחיתות גדולה אף יותר, שכן מתבטא כאן גם הפער בשכרן של נשים בכלל, הנמוך בדרך כלל מזה של הגברים. לפיכך, אם המדיניות תתמקד בשיפור מצבן הכלכלי של המשפחות החד-הוריות, יושגו שתי מטרות: גם יותר משפחות כאלה ייצאו ממעגל העוני וגם ישתפר מצבן של נשים עובדות. תהליך התרחבות התופעה של חיים במשפחות חד-הוריות בצירוף העובדה שמצבן הכלכלי בדרך כלל קשה יותר ממצבה של משפחה שבה שני הורים, הביאו להעלאת נושא הטיפול החברתי בהן לסדר היום הציבורי במדינות רבות, בהן ישראל. כך, בשנת 1000 חוקק חוק משפחות חד-הוריות, . התשנ"ב-1992, המגדיר מיהו הורה יחיד ומה ההטבות שיינתנו לו במסגרת חוק זה.

ביום י"ג באדר ב' התשנ"ב ( 17במרס )1992נתקבל בכנסת חוק משפחות חד-הוריות, התשנ"ב- .1992החוק קובע הטבות מסוימות להורה יחיד, לרבות הטבות במסגרת חוק הבטחת הכנסה וחוק הביטוח הלאומי. חוק משפחות חד-הוריות . חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992, חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959, תקנות משפחות חד-הוריות (התחשבות בהכנסת הורה יחיד בחישוב דמי אחזקת ילד במעון יום), התשנ"ח1998-1. חישוב דמי אחזקה
חישוב דמי אחזקת ילד של הורה יחיד במעון יום יהיה לפי הטבלה הכללית המדורגת שמפרסם משרד העבודה והרווחה אחת לשנה לעניין דמי אחזקת ילדים במעונות יום, הנקבעת לפי היחס שבין הכנסת ההורים למניין הנפשות במשפחה; ואולם בחישוב דמי אחזקת ילד כאמור במעון יום - לעניין הכנסת ההורים - תובא בחשבון רק מחצית סכום ההכנסה של ההורה היחיד;
נוסף על הגדרת משפחה חד-הורית הקבועה בחוק משפחות חד-הוריות, הורחבה הגדרת משפחה חד- הורית בתקנות הבטחת הכנסה גם לנשים החיות בנפרד מבן זוגן )להלן נפרדות( – מי שבן זוגן במאסר או במעצר או שהוא חי בנפרד מהן שלא תחת קורת גג אחת. בהגדרה זו נכללות משפחות שבהן בן הזוג אינו מכלכל את בת זוגו במשך 32 ימים רצופים ובנוסף מתקיים בהם אחד התנאים האלה: הוגשה תביעה למזונות, בן הזוג נכה ואין לו הכנסה אחרת, הם חיים בנפרד שנה לפחות. משפחות של נשים החיות בנפרד מבן זוגן אינן כלולות במניין המשפחות החד-הוריות בישראל.

הורה יחיד זכאי לקדימות בקבלת ילדו למעון יום, וכן להנחה לאחר שנבדקה רמת הכנסתו. כמו כן הוא זכאי למענק לימודים הניתן דרך המוסד לביטוח לאומי. ומועבר לקראת פתיחת שנת הלימודים, על מנת לאפשר רכישת ספרים ומחברות. המענק ניתן בתנאים מסוימים למשפחות שלהן ילדים גילאי 6 עד 14, ויש לפנות בנושא זה לביטוח הלאומי. בצהרוני ויצ"ו יש הנחות לילדי משפחות חד-הוריות. לילדי אלמנות ואלמנים חד הוריים ניתנים מענקי בר-מצווה ובת-מצווה מהביטוח הלאומי, ולתלמידי תיכון שהם ילדי אלמנים ואלמנות שארים (אלמן/ה של נפגע בעבודה או של מי שנספה בפעולת איבה) ניתנים, בהתאם להכנסת המשפחה, דמי מחיה. אימהות חד הוריות עובדות מקבלות נקודת זיכוי נוספת במס ההכנסה מעבר למה שאשה רגילה מקבלת. לקבלת ההטבה יש למלא טופס מס' 101/130 ולהעבירו באמצעות המעביד למס הכנסה. כמו כן , ניתן לנצל 12 ימים מתקופת ימי המחלה הצבורים של האם לטובת טיפול בילד חולה (כפול ממה שמגיע לאם שאינה חד-הורית). בנוסף, הסכמי עבודה מסוימים מאפשרים קיצור שבוע העבודה במשרה מלאה ל-40 שעות. מדו"ח שפרסם באחרונה "מכון אדווה" לחקר חברתי עולה, כי 77% מהאימהות החד-הוריות עובדות, אך רק 36% מהן בעלות דירות. במסגרת התוכנית הכלכלית של משרד האוצר שאושרה לפני מספר שנים, קוצצו זכויותיהן של המשפחות החד הוריות. קצבאות הבטחת ההכנסה שלהן קוצצו בממוצע בכ-600 שקל לחודש, ובחלק מהמקרים קוצצו הקצבאות ביותר מ-1,000 שקל.

במקביל שונה החוק כך שאימהות חד הוריות לילדים מגיל שנתיים מחויבות להתייצב בלשכות התעסוקה על מנת לבדוק אם הן מסוגלות לעבוד (מבחן הכנסה). לפני השינוי קבע החוק כי אימהות חד-הוריות לילדים עד גיל שבע פטורות מהתייצבות בלשכות, כדי שיוכלו להתמסר לגידול ילדיהן.
 
 
 
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס