חפש

האם ניתן בעת הגירושין לחלוק גם במוניטין ובכושר ההשתכרות המוגבר של אחד מבני הזוג?

האם ניתן בעת הגירושין לחלוק גם במוניטין ובכושר ההשתכרות המוגבר של אחד מבני הזוג?

המושג "נכסי קריירה" מתייחס לכושרו של האדם להשתכר, וליתר דיוק לשיפור הכושר להשתכר אשר נוצר במהלך הנישואין. כושר זה מורכב בד"כ מכישוריו של האדם, השכלתו, נסיונו והמוניטין שרכש לאורך תקופת הקשר הזוגי.
בניגוד לנכסים אחרים שצוברים בני הזוג במהלך נישואיהם כגון דירה, רכב, זכויות פנסיוניות וכיו"ב, "נכסי קריירה" אינם נמדדים ע"פ הקריטריונים הרגילים, וקיים קושי אובייקטיבי במדידתם והערכת שוויים, שכן הם בבחינת "נכס" הטבוע באדם ואשר פירותיו מתקבלים בד"כ רק בעתיד.

למרות כל השינויים שחלו בתקופתנו במבנה התא המשפחתי, עדיין רבים המקרים בהם אחד מבני הזוג מקריב את התפתחותו המקצועית לטובת ההתפתחות המקצועית של בן/בת הזוג, וזאת לטובת גידול הילדים וטיפוח התא המשפחתי. מצב זה יוצר פער בין בני הזוג, פער אשר נוצר במהלך הנישואין ועקב הנישואין.

אם אשה ישבה במשך 20 שנים בביתה והניחה לבעלה לטפח קריירה מפוארת של רופא בכיר - הרי שלאחר 20 שנה רואים אותה כבעלים של חלק מהמוניטין שלו ושל יכולת ההשתכרות שהשיג וטיפח.

ואכן בשנים האחרונות ניכרת בפסיקת בתי המשפט מגמה ברורה של הכרה בנכסיי הקריירה של מי מבני הזוג כנכסים בני-חלוקה ואיזון לצורך יצירת שוויון בחלוקת המשאבים בין בני זוג שמתגרשים.

כיצד עושים זאת? בעת פירוק השיתוף וגירושי בני הזוג, יבחן בית המשפט את הפער שנוצר בין בני הזוג במהלך נישואיהם ועקב הנישואין, ויאזן אותו בכסף או בשווה כסף. בית המשפט עשוי להסתייע גם במומחים מטעמו לצורך כך.  במקרים רבים מוגשת לבית המשפט חוות דעת מומחה הקובעת כי בן זוג ישלם לבת זוגו סכום מסויים חד פעמי ואו אז יאוזן ביניהם הפער בכושר ההשתכרות.

בית המשפט ישקול בפסיקתו גם את אלה: משך הקשר הזוגי, גילם של בני הזוג, אופק השתכרותם, הפרשי ההשתכרות בין בני הזוג וכן היקף הוויתור שעשה בן הזוג לטובת בן הזוג האחר.

מגמה זו הינה ביטוי לרוחות החדשות בכל הנוגע לחלוקת רכוש בין בני זוג בעת גירושים.

 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
צבי זף ושות', משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס