חפש

צוואה לפי דין תורה – אפשר ?

צוואה לפי דין תורה – אפשר ?


בהתאם לחוק הירושה כשאדם הולך לעולמו הרי עזבונו מחולק בהתאם לצוואה ובהיעדר צוואה לפי הדין.
 
לפי דין תורה הרי שיש כללים שאינם ניתנים לשינוי בנושא צוואות.
 
לדוגמא לפי דין תורה בנות אינן יורשות כפי שנפסק להלכה ברמב"ם : "מי שמת ירשוהו בניו, והם קודמים לכל; והזכרים קודמים לנקבות, בכל מקום אין לנקבה עם הזכר ירושה" (רמב"ם הלכות נחלות ו, ג).
 
כמו כן וכידוע לפי דין תורה בכור יורש פי שניים "הבכור נוטל פי שניים כאחד בנכסי אביו, שנאמר לתת לו פי שניים" (רמב"ם הלכות נחלות ו, א).
 
יתרה מכך, בהתאם לדין תורה אופן חלוקת העזבון הינה קשיחה ואינה ניתנת לשיקול דעת המוריש כלל  שנאמר : " והייתה לבנ"י לחוקת משפט כאשר ציווה ה' את משה" (במדבר כז, יא) והרמב"ם פוסק להלכה "אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור הירושה מן היורש אף על פי שזה ממון הוא לפי שנאמר בפרשת הנחלות והייתה לבנ"י לחוקת משפט  לומר שחוקה זו לא נשתנה ואין התנאי מועיל בה" (רמב"ם שם ו, א)
 
והרמב"ם אף קובע להלכה כי כל התניה על ההלכה – חסרת תוקף משפטי "לפיכך האומר איש פלוני בני בכורי לא יטול פי שניים, אשי פלוני בני לא ירש עם אחיו - לא אמר כלום; ...בתי תרשני במקום שיש בן - לא אמר כלום" (רמב"ם שם, ו, ה)
 
אם כן -  מה יעשה יהודי שומר תורה ומצוות שרוצה להוריש את נכסיו שווה בשווה בין חמשת ילדיו ? רוצה להוריש גם לבנותיו ? ורוצה שצוואה זו תהיה כשרה הן לפי חוקי מדינת ישראל והן לפי דין תורה ?
 
בסוגיה זו התחבטו הפוסקים לאורך כל הדורות ומצאו במשך הזמן כל מיני פתרונות הלכתיים ע"מ ליצור איזון (ולו חלקי) בין הבנים לבנות (לדוגמא שטר חצי זכר).
 
להלכה הפתרון מבוסס על דיוק הלכתי במילים – כל מה שאסרה תורה לשנות מדין נחלות הכתוב בתורה הוא רק בעניין ירושה אבל כמתנה אין כל מניעה ( "במה דברים אמורים , שאמר בלשון ירושה ; אבל אם נתן מתנה דבריו קיימים").
 
ולכן הפיתרון ההלכתי שתקף הן מדין תורה והן מבחינת חוקי מדינת ישראל הינו לכתוב צוואה שבה ניתנים הנכסים כמתנה ולא כירושה.
 
אולם כיצד יכול אדם שנפטר לתת מתנה לאחר מותו שהרי במותו הוא כבר אינו קיים ואינו מוגדר כ"אישיות משפטית" שיכולה לבצע פעולות ועזבונו הופך שייך באופן אוטומטי ליורשיו לפי דין תורה ?
 
הפתרון פשוט – מציינים בצוואה כי המתנה ניתנת ותיכנס לתוקף שעה אחת לפני הפטירה ובשעה זו המוריש עדיין בחיים ומוגדר כאישיות משפטית ויכול לעשות בנכסיו ככל העולה על רוחו.
 
מי שרוצה להדר ולקיים גם את דברי התורה ככתבן וכלשונן – ומבלי לגרום לסכסוך משפחתי ע"י חלוקה לא שוויונית – מותיר סכום סמלי שאותו הוא מוריש לפי דין תורה (רק לבנים ולא לבנות ; לבכור פי שניים) ואת יתרת העיזבון נותן במתנה באופן שווה וקובע שמתנה זו תכנס לתוקף שעה לפני פטירתו.      
 
באופן זה יכול המוריש לחלק העיזבון באופן שווה בין בניו ובנותיו וליישם – הלכה למעשה - את דברי חז"ל "ציוו חכמים שלא ישנה אדם בין הבנים בחייו, אפילו בדבר מועט, שלא יבואו לידי תחרות וקנאה, כאחי יוסף עם יוסף" (רמב"ם שם, ו , יד).

 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
מנקין יעקב - עו"ד ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס