חפש

הזכות לערער על פסק בוררות

הזכות לערער על פסק בוררות

לפני שבועות ספורים לאחר הרצאה שנתתי לעורכי דין בתל אביב, יצאתי לפגוש קבלן בניין, מלקוחות משרדי, באחת ממסעדות השף שהעיר תל-אביב התברכה בהן ולא בכדי.

עת הסבנו לשולחן סיפר לי מרשי כי שני קבלני משנה העובדים בעבורו בפרויקט יוקרתי חלוקים בעניין פרשנותו של חוזה וחבויותיהם המצטלבות, כך שבפועל כל אחד מקבלני המשנה מנסה להשיט חבויות מסוימות על רעהו וכפועל יוצא עלול לחול עיכוב בהשלמת העבודות ומסירת הפרויקט במועד, דבר שיגרום למרשי הפסדי ממון מרובים ומאיים להביאו לקנוסא.
מרשי הלין בפני כי פניה לביהמ"ש בעניין דנא תוביל להתדיינות משפטית ארוכת שנים, להוצאות ממון מרובות ועוד. בעוד שנים לדבריו, לכשיינתן בסופו של יום פס"ד יהיה פסה"ד לא רלוונטי.

עוד הוסיף מרשי ואמר כי הציע לצדדים לפנות להליך בוררות ברם הצדדים חוששים מקיום הליך כאמור מהסיבות הבאות:
 1. זהותו של הבורר אינה ידועה להם.
 2. פסק בוררות אינו חייב הנמקה.
ומעבר לכל האמור,
 1. לא ניתן לערער על פסק בורר.
חייכתי, שאלתי את מרשי האם צדדים שפונים לביהמ"ש מכירים את השופט ונענתי כי אכן ע"פ רוב הצדדים אינם מכירים את השופט ברם ברור להם כי תמיד תהיה פתוחה בפניהם הדלת להגיש ערעור לעל כל פס"ד שיינתן בביהמ"ש.
 פתחתי את התיק, הוצאתי את המחשב הנישא שברשותי והצגתי בפני מרשי את הסכם הבורורת, עליו נוהג אני להחתים צדדים הפונים לבוררות במשרדי.
 
הסכם בוררות
(שטר בוררות)
 
 1. אנחנו הח"מ
 
התובע:_________                                           הנתבע:________
 
ת.ז. ___________                                            ת.ז. __________
 
כתובת: ________                                            כתובת: _______
 
מוסרים בזאת את הסכסוך שהתגלע בננו שעניינו כפי שיפורט בס' 6 להלן להכרעתו של מר גלעד בן-עמי, עו"ד ונוטריון, כבורר דן יחיד.
 
 1. עוה"ד והנוטריון גלעד בן-עמי, יוכל לדון בסכסוך הנ"ל ע"פ שיקול דעתו, ללא מחויבות לסדרי דין, אך בכפיפות לחוקי מדינת ישראל ויהיה מוסמך להציע פשרה.
 
 1. אנו הח"מ, מתחייבים לקבל בזאת את פסיקתו של עוה"ד והנוטריון גלעד בן-עמי, על כל המתחייב מכך בהתאם לחוקי מדינת ישראל ולחוק הבוררות, תשכ"ח- 1968.
 
 1. מובהר כי בהתאם לתיקון לחוק הבוררות תעמוד לצדדים אפשרות להגשת ערעור ברשות על פסק הבורר לביהמ"ש בהתאם להוראות ס' 29ב' לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968.
 
 1. ההתחייבות הנ"ל תחול גם על פסיקה זמנית או פסיקה המתייחסת רק לחלק מנושא הבוררות.
 
 1. לא תהיה הגבלת זמן על משך הבוררות.
 
 1. הגדרת נושא הבוררות:
 
___________________________________________________________________________________________________________________________ .
נושא הבוררות הוא כפי המופיע בכתב התביעה שיצורף כנספח להסכם זה,  כולל בתביעות הכרוכות בתביעות שבכתב התביעה או שמתייחסות אליהן וכן בתביעות נגדיות.
 
 1. החתומים מטה מסמיכים את עוה"ד והנוטריון גלעד בן-עמי להטיל עליהם הוצאות הנובעות מן הדין בעניינם ע"פ שיקול דעתו.
 
לראיה באו הצדדים על החתום,
 
היום ___________
 
 
 
התובע: __________                                                                הנתבע: _____________
 
לאחר שמרשי קרא את ההסכם דלעיל, הסברתי למרשי כי ניתן לקבוע במסגרת הסכם הבוררות אפשרות לערור על פסק הבורר בפני בורר נוסף או בפני בימ"ש. ובמשרדנו במסגרת הליכי בוררות המתקיימים בפני אני מעדיף לתן לצדדים את האופציה של הגשת ערעור על פסק הבוררות שניתן לביהמ"ש.
ס' 29ב. לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק הבוררות), מתיר אם קבעו הצדדים להסכם הבוררות תניה המאפשרת הגשת ערעור לביהמ"ש על פסק הבוררות. ערעור כאמור הינו ערעור ברשות וידון בפני שופט דן יחיד ויחולו עליו ההוראות החלות על הגשת ערעור לפני בימ"ש.
הסברתי למרשי כי בהתאם לתוספת השנייה לחוק הבוררות ערעור על החלטת בורר צריכה להיות מוגש תוך 30 יום מיום שהומצא פסק הבוררות לצדדים ותגובה לערעור תוגש תוך 15 יום מיום המצאתה.

עוד הוספתי כי ערעור על פסק בורר יארך פרק זמן קצר שכן ביהמ"ש שבפניו הוגש הערעור יקבל לידיו הן את הפרוטוקולים שנערכו ע"י הבורר והן את פסק הבורר, דבר שיקל על מלאכתו של ביהמ"ש ויקצר את משך הזמן שיידרש להכרעה בערעור.

בסופו של יום, קיבלתי שיחת טלפון מהצדדים וכיום אני מנהל הליך בוררות ביניהם שצפוי להסתיים בשבועות הקרובים.
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
בן עמי, משרד עורכי דין ונוטריון
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס