חפש

קבלת הפטר בלשכת הוצאה לפועל

קבלת הפטר בלשכת הוצאה לפועל

בעבר הגורם המוסמך היחיד למתן הפטר היה בית המשפט המחוזי. כיום לאחר תיקון חוק ההוצאה לפועל גם לשכת ההוצאה מוסמכת לתת הפטר לחייב בתנאים מסויימים.
 
הפטר לחייב מוגבל באמצעים:
ראשית יובהר כי הפטר יינתן רק לחייב מוגבל באמצעים. מוגבל באמצעים הינו אדם המעוניין לפרוס את חובו והגיש בקשה לצו תשלומים לתקופה העולה על הזמן המותר בחוק ביחס לגובה החוב, ועל כן מוכרז הוא כחייב מוגבל באמצעים. השלכות הגדרת החייב כחייב מוגבל באמצעים הינן הטלת הגבלות על החייב על ידי רשם ההוצאה לפועל במטרה למנוע ממנו להכניס עצמו לחובות נוספים להלן מספר הגבלות אותן רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על חייב מוגבל באמצעים (רשימה לא סגורה):
1. עיכוב יציאה מהארץ.
2. הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד [ מגביל את החייב בשקים ]
3. הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס אשראי.
 
מתן הפטר לחייב משמע ניקוי החייב מכל חובותיו על מנת שיוכל לפתוח דף חדש בחייו.
בעבר, היה על החייב להגיש ת בקשתו למתן הפטר לבית המשפט המחוזי אשר הוא היה הגורם המוסמך הבלעדי לעניין זה.
 
בשנת 2015 הובא תיקון לחוק ההוצאה לפועל. תיקון זה נחקק במטרה להושיט יד לעזרת החייב אשר הוכרז כמוגבל באמצעים ולמתן הפטר בדרך פשוטה יותר על ידי הגשת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל עצמה מבלי להידרש לבית המשפט. אולם על מנת לקבל הפטר בלשכת ההוצאה לפועל, על המבקש לעמוד בתנאים הבאים:
 
  1. המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והוא היה חייב מוגבל באמצעים ב 4 שנים שקדמו לבקשת ההפטר לפחות.
  2. סך חובותיו של החייב אינו עולה על  800 אלף ₪
  3. אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש [ עיקול, מכירה וכיוצ"ב ] למעט משכורת או הכנסה אחרת שהחייב זכאי לה.
  4. החייב עמד בצו התשלומים בשלש השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר. [ יש חריג ]
  5. אין בקשת פשיטת רגל שתלויה ועומדת לגבי החייב.
  6. במהלך ה 5 שנים לפני ההגשה לבקשת מתן הפטר לא התקיים הליך פשיטת רגל  שבו ניתנה הכרעה בעניינו של החייב.
 
יצוין כיצו ההפטר יפטור את החייב מכול חוב, למעט חוב שאינו בר הפטר או חוב שאינו בר תביעה לפי פקודת פשיטת הרגל, ויראו את החייב כאילו קיבל הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל , דהיינו החייב פטור מכל החובות שחב בהם ביום הגשת הבקשה או שחב בהם לפני מתן ההפטר עקב התחייבות מלפני יום הגשת הבקשה, כולל חובות שלא הוגשו לגבייה בהוצאה לפועל, אך למעט חובות שמוחרגים מהפטר לפי פקודת פשיטת הרגל ( חוב הקשור לעבירה פלילית, חוב שנוצר במרמה, חוב מזונות )
 
רשם ההוצאה לפועל רשאי בכול עת לבטל את צו ההפטר שנתן לחייב, אם מצא כי הצו ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב ויש בכך כדי להצדיק את ביטולו.
בנוסף נדבך חשוב כי דחיית בקשת ההפטר בהוצאה לפועל אינה מונעת מהחייב להגיש בקשה להפטר בבית המשפט המחוזי בהתאם לפקודת פשיטת הרגל.
 
לכן אם הינכם חייבים ומוגבלים באמצעים הנה לכם מידע אשר יוכל לסייע לכם לפתוח דף חלק ולהתחיל בחיים חדשים, וכלים אשר יאפשרו לכם להתמודד עם מצב עגום אשר הרבה פעמים הינכם נתקלים בו על לא עוול בכפכם, כמובן שהדבר הנכון הוא להיות מלווה בהליך הלה עם עו"ד צמוד אשר ילווה אתכם לכול אורך הדרך ואשר מתמקצע בתחום ההוצאה לפועל על כל רבדיו.
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.


 
 
 
משרד עו"ד שחר& שחר
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס