חפש

מעונינים להשתחרר מכבלי חברת הכבלים או מפעיל האינטרנט או העיתון היומי?

מעונינים להשתחרר מכבלי חברת הכבלים או מפעיל האינטרנט או העיתון היומי?היום מאפשר חוק הגנת הצרכן לצרכן לבטל עסקה מתמשכת של מתן שירות באמצעות מסירת הודעת ביטול לעוסק, מבלי להיות נתון לחסדיו או לרצונו הטוב של אותו עוסק.

בעסקאות מתמשכות, אשר במסגרתן הצרכן מתחייב בחוזה כלפי העוסק למשך תקופה ממושכת, במרבית המקרים התשלום עבור עסקאות אלה מתבצע באמצעות חיוב חודשי שוטף של הצרכן, כדוגמת: עסקה לרכישת מנוי לערוצי הכבלים, עסקה לרכישת שירותי אינטרנט וכיו"ב. צרכנים רבים המתקשרים בעסקאות למתן שירותים מתמשכים נתקלים בקשיים כאשר ברצונם לבטל עסקאות אלה, ונותרים מחויבים בתשלום, גם כאשר הם אינם מעוניינים עוד בקבלתם של השירותים המתמשכים. למעשה היום יכולים הצרכנים לשלוט באופן ובמועד ביטול העסקה המתמשכת.

צרכן המעוניין בכך, יכול לבטל עסקה מתמשכת באמצעות משלוח הודעת ביטול לעוסק. הודעת הביטול יכולה להתבצע בעל פה או בכתב.

לפי הוראות החוק, חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת הביטול, או בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, אם נמסרה באמצעות דואר רשום, וזאת אם הצרכן לא נקב בהודעתו במועד מאוחר יותר. החל ממועד הביטול, יפסיק העוסק את הספקת השירותים, והצרכן לא יחויב  בתשלומים לאחר מועד הביטול.

עפ"י החוק על העוסק לגלות לצרכן, עוד לפני החתימה על ההתקשרות בעסקה מתמשכת את הפרטים הבאים: את זכותו לביטול העסקה ואת דרכי ביטולה; כאשר המדובר בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה; את פירוט התשלומים שעל הצרכן לשלם בגין הביטול, לפי תנאי העסקה המתמשכת, וכן את דרך חישובם של אותם תשלומים; את פירוט דרכי ההתקשרות עם העוסק שבאמצעותם ניתן יהיה למסור לעוסק הודעת ביטול. בנוסף, החוק קובע כי על העוסק לפרסם באתר האינטרנט שלו, אם קיים, את הדרכים לביטול העסקה המתמשכת וכן את כל הפרטים אותם הוא מחויב לגלות לצרכן.
 
הנה כי כן הצרכן יכול לבטל, בפשטות וביעילות באמצעות שליחת הודעת ביטול לעוסק, עסקאות מתמשכות כאשר הוא אינו מעוניין בהן, והחיוב בגין העסקה יופסק בתוך ימים ספורים.
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר 
עורך הדין אריה בן - ארי
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס