חפש

מבקש קצבת נכות כללית? אל תמתין עד לגיל הפרישה לגימלאות

מבקש קצבת נכות כללית? אל תמתין עד לגיל הפרישה לגימלאותבית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה לקבלת קצבת נכות כללית בהתאם לחוק הביטוח הלאומי מהטעם שבמועד הגשת התביעה הגיעה התובעת זה מכבר, לגיל פרישה כמוגדר בחוק. תביעת תובעת לקצבת נכות כללית בהתאם לחוק הביטוח הלאומי נדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי בלא בדיקה לגופה, מהטעם שבמועד הגשת תביעתה הגיעה התובעת, מכבר, לגיל פרישה כמוגדר בחוק. חוק הביטוח הלאומי קובע כי מבוטח לצורך זכאות לנכות כללית הינו מי שמלאו לו 18 וטרם הגיע לגיל פרישה. לטענת התובעת בתביעתה, גיל הפרישה השונה שנקבע לאישה עובדת בחוק, לעומת גבר, הינו מפלה. לכן, יש לבטל ההוראה בחוק ולהכיר בה כמי שזכאית להגיש תביעה לנכות כללית עד הגיעה לגיל 67, בדומה לגבר עובד בן גילה, וזאת חרף הקביעה המפורשת בחוק כי גיל פרישתה לנוכח מועד לידתה הוא 60 שנים. השאלה שעמדה במוקד הדיון היא, אפוא, האם גיל הפרישה השונה עולה כדי אפליה.

בית הדין קבע כי הקביעה השונה לעניין גיל פרישה, לצורך זכאות לקצבת נכות כללית, אינה בגדר אפליה הדורשת קביעה שיש לבטל את ההוראה בחוק (הביטוח הלאומי) הקובעת כך.

בית הדין מצא כי המחוקק בחר, בכוונת מכוון, כי השוואת גיל הפרישה של גברים ונשים והעמדתו על גיל 67, תיעשה בהדרגה בקצב של 4 חודשים מדי שנה. זאת מהטעם שנדרשת הערכות מוקדמת מתאימה אשר תוודא כי לנשים אשר גיל פרישתן הועלה באופן משמעותי (מגיל 60 ל-64, לעומת גברים מגל 65 ל-67) תהא אפשרות ויכולת להמשיך ולעבוד במקצוען בתקופה שהוספה וכי חלילה לא תמצאנה ניזקות ומחוסרות עבודה.

משכך, פסק בית הדין, לא תוכל התובעת לתפוס את החבל משני קצותיו מחד גיסא, לשמר את זכותה לפרוש בגיל צעיר יותר ובהתקיים התנאים המתאימים לקבלת קצבת זקנה מיד עם פרישתה בגיל 60. ומאידך גיסא, להאריך את משך זכאותה לקבלת קצבת נכות כללית עד גיל 67. נוכח כל אלו, קבע בית הדין, לא השכילה התובעת להוכיח כי קיימת אפליה בחוק הביטוח הלאומי בעניין גיל פרישה לצורך זכאותה לקצבת נכות כללית ותביעתה נדחתה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר 
עורך הדין אריה בן - ארי
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס