חפש

זכות השימוע לעובד

זכות השימוע לעובדאחת מזכויות היסוד של מערכת המשפט במדינת ישראל היא זכות הטיעון. זכות זו, הינה זכות יסודית ובסיסית הקנויה לעובד במסגרת יחסי העבודה בינו לבין מעסיקו וניתנת לעובד, בין השאר, טרם קבלת החלטה סופית על פיטוריו  או במקרים של העברת עובד ממקום למקום וכן, מתפקיד לתפקיד. זכות זו העומדת לעובד כלפי המעסיק הפרטי, הציבורי והדו-מהותי, תכליתה ליתן לעובד הזדמנות הוגנת להציג את גרסתו ולנסות לשכנע את העומד להכריע בגורלו שלטענות אין בסיס וזאת, במסגרת הליך של שימוע. יודגש, כי לא בכל מקרה בו לא נערך שימוע, יזכה העובד בפיצוי הואיל, וכל מקרה נבחן בפני בית הדין לעבודה בהתאם לנסיבותיו הוא. יחד עם זאת, עובד אשר זומן לשימוע אך סרב להתייצב, ויתר למעשה על זכות השימוע ומעבידו יהיה רשאי לפטרו גם ללא עריכת שימוע. במאמרי זה, בחרתי לדון בזכות השימוע לעובד טרם קבלת החלטה סופית על פיטוריו.

 הכללים העיקריים לעריכת שימוע:

 זכות השימוע ביחסי עבודה הינה פרי ההלכה הפסוקה של בתי-הדין לעבודה. זכות זו, נובעת מכללי הצדק הטבעי וחובת תום-הלב המקובלים במסגרת יחסי עבודה.

1.    על המעביד למסור לעובד הודעה מראש על מועד השימוע, להבהיר כי נשקלת האפשרות לפטרו ואת

       הסיבות לכך. הודעה כאמור יכולה להיות בכתב או בעל-פה;

2.   יש לאפשר לעובד לעיין בכל המסמכים הנוגעים לסיבות לפיטוריו;

3.   יש לתת לעובד פרק זמן סביר על- מנת שיוכל להיערך לשימוע ולהכין את תגובתו וטענותיו וזאת, כדי

       שיוכל לנסות ולשכנע את המעביד שלא לפטרו;

4 .  העובד זכאי להגיע לשימוע עם עו"ד / אדם קרוב ואף מחובתו של המעביד ליידע אותו על זכותו זו;

5.   השימוע צריך להתקיים בפני הגורם אשר מוסמך להחליט בעניינו של העובד. עם זאת, בעל הסמכות

      מוסמך לאצול מסמכותו זו לאדם אחר, אך החלטה הסופית צריכה להיות של בעל הסמכות בלבד;

6.   במהלך השימוע על המעביד לשמוע את טענותיו של העובד בלב פתוח ובנפש חפצה, בטרם תתקבל

       ההחלטה הסופית על פיטוריו. במהלך השימוע, יש להימנע מאמירות שעשוי להשתמע מהן כאילו

       ההחלטה על הפיטורים התקבלה עוד קודם לכן;

7.    במהלך השימוע יש לערוך פרוטוקול אשר ישקף בצורה מלאה את שהתרחש בו, ולמסור העתק ממנו

       לעובד. במידה והשימוע לא מגובה בפרוטוקול, יש לערוך סיכום של הדברים;

8.   בפרק זמן סביר לאחר השימוע, לאחר שהמעביד בחן את טענותיו של העובד, יהיה עליו למסור לעובד

       הודעה מפורטת בכתב על החלטתו, קרי: מכתב פיטורים מסודר ובאופן אישי וזאת, במידה והחליט על

       סיום העסקתו.

לפיכך, פיטורי עובד שנעשו ללא עריכת שימוע כדין או במקרים בהם נפלו פגמים בהליך השימוע, ייחשבו כפיטורים שלא  כדין.  במקרים כגון דא, עשוי בית-הדין לעבודה לפסוק לעובד פיצוי כספי בין 1 ל- 12 חודשי שכר.

לאור האמור לעיל, במידה ופוטרתם מעבודתכם מבלי שנערך לכם שימוע כדין, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מוסמך לפני שאתם נוקטים בפעולה כזו או אחרת.
 
המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות. 
סיגלית פרץ - עו"ד ומגשרת בדיני עבודה
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס