חפש

עבודות שירות מול שירות לטובת הציבור

עבודות שירות מול שירות לטובת הציבוראלו מכם שמכירים את שיריו של ג'ורג' מייקל, אליל משנות ה- 90, יודעים אולי כי אחד משיריו המאוחרים יותר, משנות ה- 2000 –"Let's go outside", מוקדש ל...שירות לתועלת הציבור, או community service בשפת האם של המשורר.

ובכן, הזמר הורשע אי שם בתחילת העשור הקודם בביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי בכך שנתפס מקיים יחסי מין בשירותי גברים (כן, זה היה עם גבר) ונידון לכמה מאות שעות לתועלת הציבור. מכאן השיר, הקורא למאזינים לו לצאת מחוץ לדירות והמשרדים ולתת דרור לפנטזיות הזימה שלהם.

ובכן, בעוד שהשיר עצמו ומילותיו עלול להתפרש ככזה הקורא לביצוע עבירה של מעשה מגונה בפומבי (שוב) או לכל הפחות, התנהגות פרוע במקום ציבורי, הרי שאדון מייקל צריך היה להיות אסיר תודה כי לא נתפס מבצע את זממו בישראל. מדוע כך? מכיוון שמרבית הסיכויים שבישראל הוא היה נידון לעבודות שירות ולא לשל"צ ואז ספק אם היה לו חשק או זמן להמשיך ולכתוב שירי מחאה שכאלה.

לבד מן העובדה כי מעשה מגונה בפומבי (בנסיבות הדומות לאלו בהם נתפס הזמר) מהווה אמנם אחת מעבירות המין ה"קלות" ביותר בספק החוקים, הרי שעדיין, עונש של שירות לתועלת הציבור נחשב כחריג יחסית בקולתו במחוזותינו וזאת, להבדיל מעונש של עבודות שירות שאינו אלא עונש מאסר ש"יכול וירוצה בדרך של עבודות שירות", כלשון המחוקק.

בין שני סוגי העונשים מספר הבדלים מהותיים שכדאי להכיר –
ראשית, כאמור לעיל, עונש של עבודות שירות הינו עונש של מאסר שמתבצעת לגביו המרה לריצויו בדרך של עבודות שירות. הסמכות הממונה על ניהול עובדי השירות הינו הממונה על עבודות שירות בשירות בית הסוהר ובתחומי אחריותו נכללת, בין היתר, הסמכות לקבוע שמא מועמד לעבודות שירות מתאים וכשיר לריצוי העונש.

בתי משפט נוהגים לשלוח נאשמים אשר לגביהם קיים סיכוי כי יושת עונש של עבודות שירות (לבקשת התביעה או ההגנה) לקבלת חוות דעת ממונה בטרם גזירת הדין על מנת שמלוא התמונה תתפרס בפני בית המשפט בבואו לתת את גזר הדין המושלם.

בדיקה אצל הממונה על עבודות שירות כולל בדיקת כשירות רפואית לביצוע העבודות ולשם כך נדרש המועמד להציג מסמכים רפואיים עדכניים, לרבות חוות דעת רופא משפחה, ולעבור בדיקת רופא במקום. בשנים האחרונות השתנה המצב החוקי ולפי הדין החדש, על הממונה על עבודות שירות לעשות מאמצים לאיתור מקום עבודה גם לאלו הסובלים ממגבלות רפואיות כאלו ואחרות, לרבות נכים. בעבר, די היה בנכות כדי להיפסל לריצוי העונש בדרך של עבודות שירות ואילו לאחרונה, גם בעלי נכות קבועה ומורכבת, כגון בגין מחלת הנפילה (אפילפסיה), מוצאים עבורם מקום לריצוי העונש ובכך נחסך לעתים קרובות ריצוי המאסר מאחורי סורג ובריח. כמובן, גם אלו המכורים לסמים יימצאו פסולים לריצוי העונש במידה ובדיקות השתן יגלה ממצאים בדבר המשך שימוש בסמי רחוב, אך לא תחליפי סם חוקיים (אדולן, סבוטוקס וכד').

עם זאת, המועמד לעבודות שירות עלול להימצא כשיר אך לא מתאים לריצוי המאסר בדרך של עבודות שירות, משלל שיקולים שונים ולעתים, משונים – החל ממידע מודיעיני בדבר כוונת גורמים עברייניים לפגוע בו ובכך היותו סכנה לבאי המקום בו ירצה את העונש (רלוונטי בעיקר לנאשמים חברי ארגון פשע כזה או אחר) וכלה ברמת מסוכנות מינית גבוהה מצדו של המועמד אשר הורשע בביצוע עבירת מין. כיום, עבריין מין לדוגמא לא יימצא מתאים לריצוי עונשו בדרך של עבודות שירות אלא אם רמת המסוכנות המינית שלו הנקבעת על ידי גורמים מקצועיים (המרכז להערכת מסוכנות מינית) הינה נמוכה.

אורכו של עונש העבודות שירות לא יעלה על ששה חודשים ואם במהלך תקופת הריצוי, יפר עובד את תנאי השירות, תומר יתרה העונש למאסר של ממש מאחורי סורג ובריח, בכפוף לשימוע בטרם ההחלטה בפני הממונה על עבודות שירות. עובד שירות מחוייב בשמונה שעות עבודה מדי יום, למעט שיש שבת וימי חג כמובן ולא ניתן לקבוע כרצון העובד באילו שעות תתבצע העבודה אלא לפי הוראות הממונה. ברובם המוחלט של המקרים מדובר בשעות העבודה המקובלות במשק – 08:00-16:00 וניסוי שנערך בעבר לפיו עבודות שירות תתבצענה גם ב"משמרת שניה" , קרי בשעות אחר הצהריים, מתוך כוונה להקל על עובדי השירות, הסתיים בכשלון. כיום עובד שירות זכאי לקבלת גמלת הבטחת הכנסה בלבד במהלך תקופת העבודה (כ- 1500 ₪) ובמקרים רבים הדבר מביא לפגיעה כלכלית בעובד ובני משפחתו ולפיטוריו, מטבע הדברים.

רשימת המוסדות בהם ניתן לשלב עובדי שירות הייתה חסויה עד לפני זמן לא רב, אז חוייב הממונה על עבודות שירות לחשוף את הרשימה בפני סנגוריו של הנאשם (קטין שהורשע בביצוע עבירות מין) שלדברי הממונה לא נמצא מקום מתאים עבורו. לרוב, מדובר במוסדות ממשלתיים – הומניטריים, כגון בתי אבות, בתי תמחוי, עמותות ממשלתיות ובתי חולים. העבודה אינה עבודת פרך אמנם והיא מותאמת למצבו הרפואי ולמגבלותיו של הנאשם אך בוודאי לא מדובר בעבודה משרדית אלא עבודה פיזית, לעתים מורכבת למדי. כך לדוגמא, עיתונאי "הארץ" אורי בלאו אשר נידון לעונש של ארבעה חודשי עבודות שירות בגין חלקו בפרשת ענת קם, ריצה את העונש במכבסה של בית אבות בצפון תל אביב.

להבדיל, עונש של שירות לתועלת הציבור חוסה תחת צלו של שירות מבחן ולעתים הינו פרי יוזמה של קציני המבחן הבאים לאבחן את הנאשם ספציפי ולגבש עבור בית המשפט את חוות דעתם באשר לעונש שראוי כי יושת עליו. לעתים קרובות, העונש מתווסף להמלצה בדבר אי הרשעת הנאשם ומהווה את אותה הענישה המוחשית שהיא תוספת הכרחית, בעיני שירות מבחן, לצד ביטול הרשעת הנאשם.

תיאום ביצוע השל"צ הינו בסמכות שירות מבחן כאמור ולרוב מדובר במוסדות בעלי איפיון שונה מעט, בעלי אוריינטציה הומנית יותר, לדוגמא מסגרות חינוך מיוחד, "צער בעלי חיים", ומועדוני קשישים למיניהם. העונש נמדד, הביל מעבודות שירות, מאות של שעות (החל מעשרות בודדות ועד למאות, עד ל- 500 שעות לערך) והוא עשוי להתפרס על פני תקופה ארוכה למדי, לרוב שנה. משמעות הדבר היא כי מבצע של"צ יכול לתרום מזמנו כ- 4-5 שעות שבועיות לטובת המסגרת אליה הופנה ומהלך שנה להגיע לריצוי של כ- 200-250 שעות. לעתים, ובהתאם לרצון הנאשם, ניתן "לדחוס" את תקופת השל"צ לתקופה קצרה יותר ובלבד שהנאשם יעמוד כמובן במכסת השעות. עובד של"צ שנעדר מעבודתו ללא הצדקה או מי שאינו עומד בתנאי המקום, ימצא את עצמו מול סכנת ההפקעה של צו שירות לתועלת הציבור שהוטל עליו בבית המשפט במסגרת גזר הדין ויכול ויוחזר לאותו השופט לגזירת דינו מחדש, הפעם לעונש אחר כמובן, חמור יותר. בסיום מכסת השעות מדווח שירות מבחן לבית המשפט על תום ריצוי העונש ובכך מסתיים ההליך המשפטי. בעיות בריאות לרוב לא יהוו קושי ממשי בדרך להתאמת מקום לריצוי עונש של"צ אך לעתים, מחלות קשות עלולות להביא לפסילת הנאשם בשל היעדר כיסוי ביטוחי מתאים במסגרת עבודתו במקום.

ההחלטה בדבר הטלת עבודות שירות הוא עונש של"צ תהיה תמיד מותאמת לנסיבות המקרה הספציפי, נסיבות ביצוע העבירה ונסיבותיו האישיות של הנאשם. מטבע הדברים, ברור כי נשיאת עונש של עבודות שירות מורכבת וקשה יותר, בכמה היבטים, מעונש של שירות לתועלת הציבור וכך גם ההשלכות בגין הפרת תנאי נשיאת העונש ומכאן שברור כי עונש של עבודות שירות יושת במקרים קשים יותר. לעתים, בית המשפט יימנע משליחת הנאשם לעבודות שירות בשל נסיבותיו האישיות הקשות ואופייה הייחודי של העבירה. כך לדוגמא, לפני כשנתיים השית בית המשפט המחוזי על רופאת שיניים אשר היכתה את בעלה המתעלל בפטיש וגרמה לו לחבלה, עונש של 200 שעות לתועלת הציבור בלבד ונמנע מהרשעתה, בשל הנסיבות בהן בוצעה העבירה. בית המשפט העליון המליץ לפרקליטות המדינה לחזור בה מהערעור אשר הוגש על קולת העונש. במקרה אחר, נמנע בית המשפט לשלוח אל מאחורי סורג ובריח צעיר נורמטיבי אשר החזיק בדירתו מעל לקילוגרם חשיש והסתפק בהטלת חודש של עבודות שירות, אך דחה המלצת שירות מבחן להסתפק בעונש של של"צ בעניינו.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות. 
עו"ד קובי מרגולוב
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס