חפש

בקשה ליישוב סכסוך כאשר הורי קטין לא היו בני זוג, הביאו לעולם ילדים משותפים-

בקשה ליישוב סכסוך כאשר הורי קטין לא היו בני זוג, הביאו לעולם ילדים משותפים-בקשה ליישוב סכסוך הינה בקשה המוגשת לבית משפט לענייני משפחה. עם הגשת הבקשה, הצדדים מופנים ליחידת הסיוע המורכבת מאנשי מקצוע, במטרה להביא את הצדדים לסיום הסכסוך בדרכי שלום ונועם, וכך כל הצדדים יוצאים נשכרים. 

תקנה 258כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"), קובעת את זכאותו של בן זוג לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה על דרך של בקשה ליישוב סכסוך.

תיקון תשס"ח 2007 לתקנות סדר האזרחי, בתקנה 258כא'1(א) לתקנות סדר הדין האזרחי סלל והרחיב את הסמכות לפנות לביהמ"ש לענייני משפחה באמצעות בקשה ליישוב סכסוך גם להורה הורהו של קטין. דהיינו, ביכולתם של סבים וסבתות להגיש בקשה ליישוב סכסוך בעניינם של נכדיהם. 

נראה כי מצב זה בו הורי קטין לא היו בני"ז בעבר, לא נצפה ע"י המחוקק וכי המדובר בלאקונהמחד, ומאידך לא סביר שלהורים כאלו תיחסם הגישה ליחידת הסיוע ליישוב סכסוך כמו כל הורה ביולוגי אחר אשר הינו בן זוג עפ"י חוק בית המשפט לענייני משפחה.

לא יכולה להיות כל מחלוקת כי כוונתו של המחוקק הינה כי הקרובים ביותר לילדים הקטינים רשאים לפנות לביהמ"ש הנכבד בבקשה ליישוב סכסוך, שהרי אם הורים ביולוגים שהם בני זוג (לפי הגדרתו בחוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995 (להלן: "חוק בית המשפט לענייני משפחה")) רשאים לפנות לביהמ"ש הנכבד בבקשה ליישוב סכסוך, ואף סבים וסבתות יכולים לעשות כן, הרי שהעובדה כי התקנות אינן מתייחסות למצב בו הורה ביולוגי של קטינים, שאינו בן זוגו של ההורה השני נזקק ליישוב סכסוך, הינה חסר אשר יש להשלימו.
מן הידועות כי חוק יסודות המשפט, תש"ס – 1980 (להלן: "חוק יסודות המשפט") קובע בסעיף 1 באופן מפורש כי ביהמ"ש צריך להכריע בשאלה משפטית הטעונה הכרעה באין תשובה בחקיקה ובפסיקה:

"ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל".

בע"א 804/80 sidaar tanker corporationנ' חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ (פורסם בנבו) כי:

"פעולת ההיקש פעולה סבוכה היא. אין השופט מפרש טקסט נתון אלא יוצר אותו, וזאת על-פי הרשאה, שניתנה לו על-ידי המחוקק. על השופט לבחון הסדרים דומים, תוך קביעת ההסדר הדומה ביותר, ממנו ניתן להקיש. בעשותו כן עליו להתחשב בסוגיה הספציפית שלפניו. פעולת ההיקש תחייב, על-כן, לעתים התאמה ושינוי".

נראה כי במקרה זה יש להורות כי ההסדר בתקנה 258כ' ובתקנה 258כא'1 לתקנות סדר הדין האזרחי, יחול גם בין הורים שלא היו בני"ז בעברם, שאילולא כן לא רק שיהא בכך משום אי צדק, אלא אף אפליית הורים חד מיניים וקטינים שנולדו כתוצאה מהסכמי הורות.

זאת ועוד, צו בית המשפט לענייני משפחה (הקמת יחידות סיוע, דרכי פעולתן וסדרי עבודתן), התשנ"ו – 1996 (להלן: "צו בית המשפט לענייני משפחה בעניין יחידות הסיוע") קובע בסעיף 3 כי תפקידה של יחידת הסיוע לייעץ או להמליץ לביהמ"ש לענייני משפחה בענייני משפחה, לרבות במקרים של יישוב סכסוך בדרך של טיפול או פישור והסכמים בעניין משמורת ילדים, כבמקרה דנן:

"(א) יחידת הסיוע תתן לבית המשפט ייעוץ או המלצות בענייני משפחה בנושאים אלה:

(1) טיפול במקרי חירום;

(2) יישוב סכסוך בדרך של טיפול או ייעוץ משפחתי, או פישור;

(3) הסכמים בעניין משמורת ילדים;

(4) ייעוץ לגבי תסקיר של פקיד סעד או חוות דעת שלמומחה;

(5) מינוי מומחה בידי בית המשפט;

(6) דרך ביצוע פסק דין;

(7) כל עניין אחר שבית המשפט יפנה אליה".

לא זו אף זו. סעיף 8 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, קובע כי בסמכותו של ביהמ"ש לענייני משפחה לסטות מסדרי הדין ע"מ לעשות משפט צדק:

"בכל ענין של דיני ראיות וסדרי דין, שאין עליו הוראה אחרת, לפי חוק זה, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו הטובה ביותר לעשיית משפט צדק; אין בהוראה זו כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות".

לאחרונה ובצעד תקדימי התיר ביהמ"ש לענייני משפחה, נוכח סעיף 1 לחוק יסודות המשפט לפיו ביהמ"ש יכריע במקרים של לקונה משפטית, סעיף 3 לצו בית המשפט לענייני משפחה בעניין יחידות הסיוע הקובע את סמכותה של יחידת הסיוע לעזור במקרים כגון דא וסעיף 8 לחוק בית המשפט לענייני משפחה, הגשת בקשה ליישוב סכסוך במקרה בו הורים לא היו בני זוג.

הכותבות עו"ד קרן רז ועו"ד הדס ויינפלד רוסו, שותפות במשרד רז-רוסו משרד עורכי דין, הנן בעלות ניסיון רב בתחום דיני המשפחה, תחום רחב הטומן בחובו נושאים רבים כגון: גירושין, מזונות, משמורת ילדים והסדרי ראייה, אפוטרופסות, פירוק שיתוף, הסכמי ממון, ירושות וצוואות, הגירה/ חטיפת ילדים לחו"ל, ידועים בציבור, זוגות חד מיניים, ועוד נושאים רבים נוספים מתחום המעמד האישי.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
רז-רוסו משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס