חפש

כריתת הסכם ממון-

כריתת הסכם ממון-א. מהו הסכם ממון-

פרק ראשון לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973 (להלן: "חוק יחסי ממון")קובע כי ניתן לכרותהסכם ממון, המסדיר את עניינם הממונייםשל בני הזוג.

הסכם ממון ניתן לכרות עובר למועד הנישואין וכן במהלך חיי הנישואין.הסכם ממון שנכרת במהלך חיי נישואין טעון אישור של ביהמ"ש לענייני משפחה או ביה"ד אשר לו סמכות לדון בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג.על הסכם ממון אשר נכרת עובר לנישואי בני זוג, בהיותם ידועים בציבור, לא חלה החובה לאשרובפני ערכאה משפטית. יחד עם זאת, עם נישואיהם יהיה על בני הזוג לפנות כלשוןחוק יחסי ממון ולאשר את הסכם הממון בפני ערכאה מוסכמת.

ב. חשיבות כריתותו של הסכם ממון-

במקרים בהםלמי מבני הזוג רכוש מלפני הנישואין, כדוגמת דירת מגורים, חשוב לכרות הסכם ממון משום שקיימת פסיקה רבה הקובעת כי די בהוכחת עובדות מסויימות כדי שרכוש זה עשוי להיות שייך לבני הזוג גם יחד.

כמו כן ועל אחת כמה וכמה, יש צורך בכריתת הסכם ממון כאשר מי מהצדדים מבקש לקבוע חלוקת ממוןבהסדר שונה מהאמור בסעיף 5 לחוק יחסי ממון ברכוש אשר נצבר לבני הזוג במשותף במהלך חיי הנישואין.

חרף העובדה כי הסכם הממון מסדיר את ענייני בני זוג עת פרידתם, ישנה חשיבות רבהבכריתתודווקא בשלבים הראשונים של חיי הזוגיות, וזאת מן הטעם הפשוט כי בשלב זה נמצאים בני הזוג חשיבות בשיא אהבתם ופריחתם וככאלו עורכים את ההסכם תוך התחשבות והבנה זה בזו ולא כאשר כל אחד מבני הזוג עסוק בדאגה לאינטרסים שלו.

כריתתו של הסכם ממון עשויה להפחית את הרגשות השליליים ואת הפגיעה בבני המשפחה, אשר למרבית הצער, הינם חלק בלתי נפרד מהליךפירוק התא המשפחתי.

נוכח כל האמור לעיל, ברי כי המדובר בהסכם חשוב ביותר, הקובע את חלוקת הרכוש של בני זוג במקרה של פקיעת הנישואין, בהסדר השונה כאמור מברירת המחדל של חוק יחסי ממון. משכך, ישנה חשיבות רבה לעריכתו במשרד עורכי דין המתמחה בתחום זה כדי לבחון הצורך בעריכת הסכם ממון ובמידה וישנו – לעורכו באופן מקצועי וכדין.
 
הכותבות עו"ד קרן רז ועו"ד הדס ויינפלד רוסו, שותפות במשרד רז-רוסו משרד עורכי דין, הנן בעלות ניסיון רב בתחום דיני המשפחה, תחום רחב הטומן בחובו נושאים רבים כגון: גירושין, מזונות, משמורת ילדים והסדרי ראייה, אפוטרופסות, פירוק שיתוף, הסכמי ממון, ירושות וצוואות, הגירה/ חטיפת ילדים לחו"ל, ידועים בציבור, זוגות חד מיניים, ועוד נושאים רבים נוספים מתחום המעמד האישי.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
רז-רוסו משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס