חפש

זכות הציבור לדעת: רשם החברות מחויב לרשום עיקול על מניות חברה, פורסם בPsakDin, ב-05.02.2013

זכות הציבור לדעת: רשם החברות מחויב לרשום עיקול על מניות חברה, פורסם בPsakDin, ב-05.02.2013רשם החברות סירב לרשום עיקול על מניות אדם בחברה, בין היתר, כיוון שמערכות המחשוב אינן מאפשרות זאת. במסגרת עתירה שהוגשה כנגדו, קבע ביהמ"ש כי הימנעות מרישום עיקול שהוטל בצו בית משפט מטעה את הציבור, וכי בשנת 2013 לא ניתן לקבל טענה שהדבר אינו אפשרי מבחינה טכנולוגית.

במסגרת תביעה שהגיש נאמן של קבוצת משקיעים כנגד מספר נתבעים, הוא הגיש בקשה להטלת עיקול זמני על מניות אחד הנתבעים. בית המשפט נענה לבקשתו, ומשכך, ביקש הנאמן לרשום את העיקול במרשם החברות, אלא שהרשם סירב לעשות כן.
על כן הגיש הנאמן בקשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, להורות לרשם החברות לרשום במאגריו את אותו עיקול זמני.
לטענתו, אין הרשם יכול לעשות דין לעצמו ולהימנע מביצוע צו בית משפט. עוד טען, כי מרשם החברות הוא מרשם המניות היחיד שהינו פומבי ונגיש לציבור, ולכן אי רישום הצו כמוהו כהסתרת מידע מהציבור הרחב.
הרשם טען, כי אינו יכול לרשום את הצו מאחר שאינו 'מחזיק' בפועל במניות, וכי תוקף העיקול ממילא אינו תלוי ברישום, בהיות המרשם דקלרטיבי בלבד. עוד טען, כי גם מהבחינה הטכנית הדבר בלתי אפשרי, שכן מערכות המחשוב של המרשם אינן מיועדות לרישום עיקולים.

מוגבלות טכנולוגית - לא בשנת 2013
השופט חאלד כבוב קיבל את הבקשה. נקבע, כי רשם החברות הינו רשות ציבורית הכפופה לנהלים וחובות ככל רשות ציבורית אחרת, ובכלל זה לעקרון חופש המידע ולזכות הציבור לדעת.
נפסק, כי מאחר שלמרשם, כמאגר מידע ציבורי, יש עדיפות על פני כל מאגר פרטי, ברור שכאשר אדם מן היישוב מחפש מידע כמשקיע, לקוח, ספק או שותף פוטנציאלי- אך טבעי שיפנה אליו, ועל כן מחויבת הרשות להעניק לו את כל המידע הרלוונטי.
עוד נפסק, כי לא יתכן, שבמאגר ציבורי שכה רבים משתמשים בו, יופיע במתכוון מידע חסר, שהוא שווה ערך למידע מוטעה ומטעה.
השופט הוסיף ודחה את הטענה בדבר מוגבלותו הטכנולוגית של המרשם.
"בשנת 2013 בית המשפט לא מוכן לקבל טיעון לפיו בעיות של מוגבלות טכנולוגית מונעות תצוגה של רישום מסוים ובכך מונעות מן הציבור את אותו מידע... לא יתכן כי בעולם המודרני בו המדינה פועלת ללא לאות להנגשה של מרשמים ציבוריים שמטרתם לשפר את יכולתו של הציבור לפעול וכלכל את צעדיו, יעלה רשם החברות טיעון שכזה", כתב השופט, והורה לרשם להתארגן לוגיסטית, כך שתוך 45 יום ממועד מתן פסק הדין ירשמו צווי עיקול במאגרו.
לפיכך, העתירה התקבלה כאמור. הרשם חויב בהוצאות של 3,000 שקל.

טובת האזרח הפשוט
"הטלת החובה על הרשם לצרף לרישומיו מידע חשוב ורלוונטי לציבור, היא קביעה חשובה ביותר, אשר עושה עוד צעד לטובת האזרח הפשוט", מציין עו"ד דוד הרשקוביץ, העוסק בתחום דיני החברות.
הוא מסביר, כי "בפועל נקבע, כי אין הבדל בין המרשם ברשם החברות למרשמים אחרים כגון רישומי מקרקעין, רישומי משרד הרישוי ומרשמים אחרים. כן נקבע, כי זכות הציבור לדעת גוברת על טענות בדבר קשיים, ואין לרשות זכות להסתתר מאחורי טענות שכאלו, ועליה להתאים את עצמה לעידן בו אנו חיים."

תכני המאמר אינם ולא יהוו בשום מקרה תחליף ליעוץ משפטי ו/או לטיפול משפטי מכל סוג שהוא, ואינם מהווים המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם, באשר כל מקרה ונסיבותיו.
 
עו"ד דוד הרשקוביץ
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס