חפש

לשון הרע

לשון הרעלא פעם אנו שומעים, על עובדים במגזרים השונים הסובלים במקום עבודתם מיחס משפיל ומבזה ממעסיקיהם, ומקיפוח זכויותיהם המגיעות להם ע"פ חוק. לעיתים הדבר מחריף עד כדי שמעסיקים משתמשים בזכויות העובדים ובמקור פרנסתם, ככלי מיקוח נגדם ומכשיר עינוי ואיום.

ניצול המעמד של המעסיק אל מול העובד הינה רעה חולה שיש למגרה, אך אין ספק כי במגזר הפרטי יכולת האכיפה קשה יותר. המצב הכלכלי השורר במשק מביא את העובדים להסכים לכל תנאי, פוגעני ומחפיר ככל שיהיה, על מנת לשמור על מקום עבודתם ומקור מחייתם.

זכותו של כל עובד להגיע למקום עבודתו כשחיוך מרוח על פניו, ומתוך חפץ לב למלא את התחייבויותיו כלפי מעסיקו, אך דומה שהזכות הזו נרמסת חדשות לבקרים על ידי מעסיקים שבחרו לנצל את מעמדם על מנת להתיר כל רסן ולהשתלח בעובדיהם כאילו היו עבדיהם!

גם במגזר הציבורי, פשה הנגע כצרעת, ולא פעם אנו שומעים על עוד ועוד עובדים, ששובעים מרורים ממעסיקיהם דבר יום ביומו, בדמות השפלות פומביות, איומים ושלילת זכויות שבדין.לא אחת, נושאי משרה ציבורית מהלכים אימים על עובדיהם, כאילו לא יצאנו ממצרים!

ברור לכל, כי על נושאי משרה ציבורית(עובדי עירייה, מדינה וכד') עומדת חובה מוגברת לסדרי מנהל תקין המעוגנים בחוק! וכנאמני הציבור במשרתם, אף לאמות מוסר גבוהות מהמקובל.

שתיקת העובדים במגזר הציבורי ובכלל, והסכמתם שבשתיקה לרמיסת זכויותיהם וכבודם האישי, פוגעת בהם בפרט, אך גם בציבור העובדים כולו בכלל. שתיקתם מוכיחה כי ההתנהגות הנפשעת של מעסיקים ציבוריים ופרטיים מקוטלגת בעיני הציבור כנורמה לגיטימית שיש להשלים עימה, אך אין ספק כי יש לקעקע התנהלות פסולה זו.

דומה שעל אף שהזכויות מעוגנות בחוק ועל אף הנורמות הגבוהות הנדרשות ממנהל תקין, הפחד של העובדים מפני מעסיקיהם מתחזק כשמדוברבנושאי משרה בכירים.

ככל שציבור העובדים יעמוד על זכויותיו ויקבול כנגד מעסיקים אשר מהלכים אימים על עובדיהם, נוכל לטהר את המחנה וליצור סביבת עבודה ראויה, כמתבקש במדינה שוחרת זכויות אדם.

מעסיק שמפרסם לשון הרע על עובדיו ובכלל זה: משפיל אותם בעיני הבריות, או מבזה אותם בשל מעשיהם או התנהגותם או תכונותיהם, או פרסם דברים העלולים לפגוע במשרתם או במשלח ידם, או מבזה בשל מוצא דת או מין, בין אם זה במסגרת מצומצמת של ציבור העובדים במשרד ובין אם זה במסגרת פומבית יותר, הרי שהמעסיק עובר על החוק, והדבר לכשעצמו מזכה את הנפגע בפיצוי סטטוטורי ללא הוכחת נזק-כקבוע בחוק, ואף יותר מכך, ככל שנגרם נזק. יתרה מזאת, אם היו בדברים שפורסמו כוונה לפגוע הרי שהנפגע זכאי גם לכפל פיצוי, וניתן אף להגיש קובלנה פלילית כנגד המעסיק, ואם יורשע, עונשו יכול להגיע עד שנת מאסר. בנסיבות מתאימות וככל שמדובר בנושא משרה ציבורית העבירה יכולה להיקבע כעבירה שיש עימה קלון, מה שיכול אף להביא להדחתו ממשרתו.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
אלון מליחי עורך דין ומגשר, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס