חפש

הפקעת מקרקעין ע"י רשות

הפקעת מקרקעין ע"י רשותכהליך שבשגרה, מוצאים את עצמם בעלי זכויות במקרקעין מתמודדים עם צו הפקעה פתאומי שהונח לפתחם, והותיר את אותם בעלי זכויות בקרקע מצומקת ולעיתים אף ללא פיצוי. צו ההפקעה הוא בעצם צו המורה על רכישה כפויה של זכויות פרטיות במקרקעין ע"י המדינה או מטעמה (הן באדמות טאבו והן באדמות מנהל לבנייה או חקלאיות).
ידוע לכל כי זכות הבעלות במקרקעין הינה זכות קניינית, שהינה זכות יסוד! בעלת מעמד חוקתי!

זכויות הפרט החוקתיות, נהנות מזה 20 שנה לתמיכה רחבה במוסדות השיפוט השונים כתוצאה ממעמד נורמטיבי על-חוקי! אף על פי כן, וכאשר, רשות שלטונית (כגון: עירייה וכד') נדרשת לעתודת קרקע (שבבעלות פרטית) לשם מימוש צורך ציבורי חיוני, עומדות בפניה שורה של אפשרויות המכונות "חוקי רכישה", להוצאת צו הפקעה המעוגנות במס' חוקים ארכאיים ופוגעניים לאזרח, שראשיתם בימי השלטון הקודם.

כאמור, לרשות שלטונית ישנו ההיתר החוקי לבצע הפקעה, וזאת מכוח "חוקי רכישה" שונים, כגון: פקודת הקרקעות, פקודת הדרכים, חוק התכנון והבניה, חוקי רשויות מקומיות שונים, חוק  המים, חוק הביוב, חוק הבזק, חוק העתיקות ועוד. כאשר נודעת חשיבות רבה להבחנה מכוחו של איזה חוק הוצא צו ההפקעה, הן בשל זהות הרשות, הן בשל הליכי ההפקעה השונים ובעיקר היקף הסמכויות - הזכויות והחובות - המוקנות לרשות.

אחת הסיבות לחקיקת "חוקי הרכישה", הינה נטרול עמדת המיקוח הנוחה של בעלי הזכויות הפרטיים אל מול הרשות, הנצרכת לעתודת קרקע באופן דחוף למימוש תוכניותיה.

בעלי הזכויות במקרקעין המופקעים, רשאים להתנגד להפקעה ולעמוד על זכויותיהם במקרקעין או לחליפין לעמוד על זכותם לפיצוי ראוי. הליך ההפקעה כפוף לכללים המנהליים הרגילים ובכלל זה כללי הסבירות, ההגינות, המידתיות ותום לב, כשלעיתים פגיעה בסדרי המנהל התקין לכשעצמה יכולה להביא לפיצוי מלא ולעיתים אף לביטול הצו.

הסייג בעל המשקל הכבד ביותר המונח על כתפי בעל הזכויות הפרטי, הינו סייג המעוגן במס' חוקים המקנים לרשות המפקיעה את האפשרות להפקיע את הבעלות המליאה רק בחלק מסוים מהמקרקעין (חלק מחלקה), וכשחלק זה נע בין 25% ל-40% משטח החלקה, הרי שההפקעה תבוצע ללא תשלום פיצויים כלל! אך אין זה סוף פסוק, סעיפי החוק הנ"ל ספגו ביקורת חריפה בשורה של פסקי דין, שהביאו לריכוכם, כמו כן חשוב לדעת שגם פגיעה נלווית בשאר החלקה הינה ברת פיצוי!

קצרה היריעה מלהכיל את החשיבות הכלכלית הרבה, שיש להיכרות עם החוקים הרלוונטיים להפקעה, כמו גם הוראות צו ההפקעה הספציפיות, על מנת לדעת איך להתמודד עם הרשות במקרה של הפקעה.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
אלון מליחי עורך דין ומגשר, משרד עורכי דין
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס