חפש

תאונת עבודה

תאונת עבודהתאונת עבודה היא אירוע פתאומי שארע בזמן ובמקום מסוים בו נפגע עובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי תוך כדי ועקב עיסוקו במשלח ידו. גם תאונות אשר אירעו בדרכו של אדם מהבית לעבודה, לאחר צאתו מביתו, או בחזרה מהעבודה ייחשבו כ"תאונות עבודה" אם לא סטה מהותית מדרכו.

התביעה הראשונה שיש להגיש לביטוח לאומי הינה תביעה לדמי פגיעה - דמי הפגיעה נועדו לפצות את הנפגע על אובדן שכר או הכנסה עקב הפגיעה בעבודה, והם משולמים עבור פרקי הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 יום) הנמנים ממחרת יום הפגיעה. גובה דמי הפגיעה נקבע בהתאם לגובה שכרו של הנפגע.

בתום 91 ימים הנפגע רשאי להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ואז יוזמן להופיע בפני וועדה רפואית אשר תבדוק אם נותרה לתובע נכות והאם נכות זו, כולה או חלקה היא תוצאה של הפגיעה בעבודה.

תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לפיצוי.
תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% - 20% - יקבל מענק חד פעמי.
תובע שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% - 100% - יקבל  קצבה חודשית.
אם החליטה הוועדה הרפואית שמצבו של התובע אינו קבוע ועשוי להשתנות, היא תקבע לו דרגת נכות זמנית. בתקופה זו תשולם לו קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית כאשר בתום התקופה הוא יוזמן לוועדה רפואית נוספת.

כאשר נקבעה לתובע דרגת נכות זמנית פחותה מ-100% ניתן להגיש תביעה ל"נכה נזקק" לצורך קביעת דרגת נכות בשיעור של 100% לתקופה קצובה. התביעה תאושר כאשר לדעת ועדה רשות, המורכבת מפקיד תביעות, עובד שיקום ורופא המוסד, לתובע לא היה באותה תקופה סיכוי סביר לעבודה כלשהי בגין הפגיעה בעבודה ואין לו הכנסות מהתעסקות.

לאחר שנקבעת נכות לצמיתות, ובמידה שהתובע צמצם את הכנסותיו מעבודתו כתוצאה מהתאונה, על הועדה לשקול אם יש מקום להפעיל את תקנה 15. התקנה עשויה להוסיף לאחוזי הנכות שנקבעו כדי 1/2, 1/3 או 1/4 מהנכות הצמיתה שנקבעה לתובע עפ"י שיעור הירידה בהכנסות ובהתחשב במקצועו ובגילו, עקב נכותו שכתוצאה מתאונת העבודה.

אירעה תאונה – מה לעשות?
1.   לדווח על תאונת העבודה למעסיק, אפילו אם התאונה לא אירעה במקום העבודה.
2.   לפנות לרופא ולציין שהאירוע קרה בעבודה או בעקבותיה ולוודא שהרופא רשם זאת.
3.   לצלם את המקום בו אירעה תאונת העבודה ולרשום את פרטי העדים לתאונת העבודה.
4.   לשמור את כל המסמכים הרפואיים, כולל דיסקים של בדיקות MRI,CT וכיו"ב.
5.   לשמור קבלות וחשבוניות של הוצאות שהיו עקב הפציעה.
6.   לפנות לעו"ד העוסק בתחום על מנת להעריך את סיכויי התביעה.

© טל מור משרד עורכי דין
טל מור משרד עו"ד עוסק במימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח. המשרד מתמחה בתביעות בתחומים נכות כללית, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, פטור ממס מסיבות רפואיות, ניידות, ילד נכה ועוד.


המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות. 
עו"ד טל מור
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס