חפש

משמורת וחינוך

משמורת וחינוך

על פי חוק הכשרות והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים. כאשר תפקידי ההורים כוללים את החובה והזכות לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן שמירת נכסיו, ניהולם ופיתוחם; וצמודה לה הרשות להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו, והסמכות לייצגו.

מכוח האפוטרופסות ההורים חייבים לנהוג לטובת הקטין כדרך שהורים מסורים היו נוהגים בנסיבות הענין.
החלטות בעניין חינוכו של קטין מהוות חלק מהכרעות שעל הורים לקבל במהלך השוטף של גידול ילדיהם, גם לאחר פירודם (סעיף 24 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות). משלא צלחה דרכם לעשות כן, יכריע בית המשפט בעניין, בהתאם לעקרון טובתו של הקטין (סעיף 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות).

בדיני משמורת קטינים עקרון טובת הילד הינו עקרון על והוא ניצב כעקרון מנחה בודד בסוגיות משמורת ילדים. מכאן ברור, כי גם עת מכריע בית המשפט בסוגיית המשמורת והסדרי הראיה, יעשה זאת לאורו של עקרון טובת הילד כעקרון על. היטיב לתאר זאת במילותיו שופט בית המשפט העליון מישאל חשין: "קטן הוא אדם, הוא בן-אדם, הוא איש - גם אם איש קטן בממדיו. ואיש, גם איש קטן, זכאי בכל זכויותיו של איש גדול".

כיום, קיימת חזקת הגיל הרך, הניתנת לסתירה, שעוגנה בחוק הכשרות המשפטית, הקובעת כי טובת ילדים עד גיל 6, הינה להיות במשמורת הבלעדית של אמם. ואולם, לאחרונה, אישר שר המשפטים את המלצות וועדת ציבורית הקרויה "וועדת שניט", והורה לקבוע בחקיקה כי חזקת הגיל הרך תבוטל, כשנקודת המוצא היא טובת הילד, המצריכה, כך לדעת חברי הוועדה, שותפות שווה של שני ההורים באחריות על ילדיהם ובקבלת החלטות מהותיות בעניינם.

השיקולים אותם ישקול בית המשפט בבואו לדון בסוגיית משמורת והסדרי ראיה: שמירת קשר תקין של הקטין עם שני הוריו, רצון הילד, יציבות והמשכיות בחיי הילד, תפקודו ההורי של ההורה הלא משמורן. את ההכרעה בעניין טובת קטין מבסס בית המשפט על המכלול הראיות הפרושות בפניו. על מסכת הראיות נמנים גם הכלים המקצועיים העומדים לרשות בית המשפט. כלים אלה כוללים, בין היתר, תסקירי סעד, חוות דעת מומחים בתחום הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה, והמלצות של יחידת הסיוע כיועץ לבית המשפט.

המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
עו"ד ערן דוידוב
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס