חפש

אי תשלום זמני של דמי גמולים לקופת גמל

אי תשלום זמני של דמי גמולים לקופת גמל

רבים המקרים בהם קיים פער זמנים בין סיום עבודתו של עובד במקום עבודה אחד והתחלת עבודה חדשה במקום עבודה אחר, בחודשים אלה בהם לא מופרשים כספים לקופת הגמל נפגעת זכותו של העובד ונדרשת תקופת אכשרה (פרק זמן (בדרך כלל 60 חודשים) שבו המבוטח אינו מכוסה ביטוחית למקרה של נכות או שאירים למחלה / מום שהייתה קיימת טרם הצטרפותו לקרן הפנסיה. לאחר פרק זמן זה מסתיימת תקופת האכשרה והמבוטח מכוסה ביטוחית לכל מקרה של אובדן כושר עבודה.)

תקנון חברות הביטוח קובע כי הפסקת תשלומים העולה על 5 חודשים פוגעת בביטוח נכות ושאירים ותידרש הסכמת הקרן להצטרפות מחדש, כולל תקופת אכשרה למחלה קודמת.

בפסיקה עב (ת"א) 4402/06  שאול שאול נ' מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ נדרש בית המשפט לדון בסוגיה זו בה לא הועברו מספר תשלומים לקופת הגמל  שם נקבע, כי על קרן הפנסיה מוטלת דרישת תום לב מוגברת ביחסיה עם העמיתים. תום לב מוגבר זה מחייב גילוי מוגבר של פרטים רלוונטיים הידועים לה, וכן על קיומן של תניות פטור העלולות לפגוע במבוטח ובכיסוי הביטוחי שלו. בגדרה של חובה זו מוטלת על קרן הפנסיה החובה לידע את העמית על ההשלכות של הפסקת התשלומים, על אף שהעמית 'מוחזק' קונסטרוקטיבית כיודע את התקנון!

וכך נקבע בהלכת רזי – "ברגע שהתברר למבטחים שהופסקו התשלומים עבור המערערת היה עליו ליידעה מה התוצאות העלולות לצמוח מכך. מבטחים לא ידעה ולא הייתה יכולה לדעת את סיבת הפסקת ההפרשות. ייתכן שהסיבה היא הפסקת העבודה לחלוטין. במקרה זה היה על מבטחים לידעה כי יש באפשרותה להמשיך ולהפריש בעצמה על-מנת שזכויותיה תישמרנה. ייתכן שההפסקה היא זמנית, כפי שהיה בעניינה של המערערת. היה על מבטחים לידעה על הפגיעה הפוטנציאלית בה."

כמו כן נקבע בהלכת רפפורט, כי הסתמכות גוף פיננסי על תניות פטור מבלי לידע במפורש את המבוטח על כך שהוא עלול להיפגע, היא התנהגות שלא בתום-לב בקיום החוזה וכך לא יוכל המבטח להישען על תניה מפורשת בחוזה הביטוח המקנה לו זכות להשתחרר מאחריותו על-פי הפוליסה בגין מחדל של המבוטח להודיע במועד על קרות מקרה הביטוח.

אשר על כן, אין מן הנמנע כי במידה ונפגעתם בזמן בו לא שולמו דמי גמולים ו/או בתקופת אכשרה תסרב חברת הביטוח שלא בצדק להפעיל את פוליסת הביטוח שבידכם.

שלמה טולדנו עורך דין ומגשר מוסמך ובעל משרד לעריכת דין העוסק ומתמקד בתחום דיני העבודה והבטחון סוציאלי (ביטוח לאומי), בלבד.


המידע הנ"ל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם. כל המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ומסיר מעורכי הדין באתר כל אחריות.
שלמה טולדנו, עו"ד ומגשר מוסמך
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס