חפש

מה הם ההליכים העומדים בפני הזוכה לפעול כנגד החייב בהוצאה לפועל?

מה הם ההליכים העומדים בפני הזוכה לפעול כנגד החייב בהוצאה לפועל?

בעקבות המצב הכלכלי הלא ברור בארץ ובעולם בשנים האחרונות, הרבה מאוד אנשים פרטיים ובעלי עסקים נכנסו למצוקות כלכליות ולמצב של אי יכולת לעמוד בהתחייבויותיהם.

ההליך הראשון שיש  לבצע הוא פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגד החייב. במידה וניתן לזוכה שיק והשיק חזר, אזי הזוכה יגיש בקשה לביצוע שטר להוצאה לפועל. במידה והזוכה זכה בפסק דין הזוכה יגיש להוצאה לפועל בקשה לביצוע פסק דין. לזוכה יש אפשרות גם לתבוע על פי חשבונית שלא שולמה ע"י החייב וניתן לתבוע את החייב בתביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל, וזאת במידה והחשבונית היא לא יותר מ-75,000 ₪ .
לאחר שנפתח התיק בהוצאה לפועל כנגד החייב, תישלח לחייב אזהרה, לאזהרה יצורפו פסק הדין לביצוע או הפסיקתה.
לאחר שהחייב יקבל את האזהרה יעמדו בפניו האפשרויות הבאות:
1) לשלם את החוב במזומן.
2) לשלם את החוב בתשלומים כפי שהורה רשם ההוצאה לפועל כפי שמפורט באזהרה. במידה והחייב אינו יכול לעמוד בתשלום הקבוע באזהרה עומדת בפניו האפשרות להגיש בקשה לצו תשלומים.
3) לטעון טענת "פרעתי" בבקשה על פי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל- התשכ"ז- 1967 בה יהיה עליו לנמק מדוע הוא לא חייב לזוכה את החוב. החייב בבקשה זו טוען למעשה, כי פרע את חובו לאחר מתן פסק הדין.
4) להגיש בקשה לחקירת יכולת תוך 21 יום ואז רשם ההוצאה לפועל יוכל לחייב את החייב בתשלומים על פי יכולתו של החייב לשלם את חובו.

במידה והחייב יבחר שלא לפרוע את החוב, לא לעמוד בצו התשלומים, ולא להתייצב לחקירת יכולת יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו.

מהי המשמעות של ההגדרה "חייב המשתמט מתשלום חובותיו"?
א. ניתן יהיה לדרוש מסירת מידע על אודותיו אף בלא הסכמתו.
ב. ניתן יהיה להטיל עליו הגבלות שונות.
ג. ניתן יהיה לנקוט כנגדו הליכי הבאה ומאסר.
הזוכה אמור להמתין במקרה של בקשה לביצוע שטר 30 יום מהיום שבו קיבל החייב את האזהרה מן ההוצאה לפועל. ולראות אם החייב שילם את חובו ורק לאחר 20 יום יש באפשרותו לפעול כנגד החייב.
כאשר ניתן פסק דין כנגד החייב, הזוכה יוכל לפעול כנגד החייב רק לאחר 30 יום מעת מתן האזהרה בפועל לחייב. משרדנו, משרד עורכי דין, דב קיידנוב, מתמחה בבחירת הליך הגביה המתאים כנגד הזוכה.

אחרי 30 יום אפשרויות הגביה לזוכה הן:
א) הטלת עיקולים על כל חשבונותיו של החייב -כולל בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל,.
ב) ביצוע עיקולים במשרד הרישוי כנגד הרכב של החייב.
ג) להגיש בקשה לעיכוב רישיונו של החייב- זוהי סנקציה שמוכחת שהיא מאוד חזקה, ובמרבית המקרים החייבים ממהרים להוצאה לפועל על מנת לשלם את חובם.
ד) הגשת בקשה למסירת מידע כנגד החייב- פעולה זו היא פעולה שבאה בעקבות תיקון 29 שחל בשנת 2009 שבה יש אפשרות להוציא פרטים של החייב כגון מספרי חשבונות בנק מידע ממשרד הרישוי, הביטוח הלאומי. כמו כן ניתן לקבל מידע על כתובתו של החייב.
ה) עיקול מיטלטלין בביתו של החייב- במסגרת עיקול זה מוגשת בקשה לרשם ההוצאה לפועל לעקל את המיטלטלין של החייב בביתו. תהליך זה בשנים האחרונות נהפך לפחות פופולארי היות שאין בזה אפקטיביות רבה לזוכה וההוצאות על פעולה כזו הן הוצאות יקרות מאוד.
ו) חקירת יכולת של החייב- במסגרת חקירת יכולת רשאי הזוכה לשאול את החייב שאלות על רמת החיים שלו וכן את סוג הסיגריות שהחייב מעשן. הליך זה הוא בעיקר ההליך שקובע את רמת ההחזר של החייב בגין החוב.
ז) התרעת פשיטת רגל כנגד החייב- ברגע שהחייב מקבל התרעה לפשיטת רגל, עליו לשכנע את בית המשפט מדוע הוא לא יוכרז כפושט רגל. זהו הליך שניתן לפעול בו במסגרת ההליכים כנגד החייב.
ח) בקשה להכריז על החייב כפושט רגל- חייב שמוגשת כנגדו בקשה מסוג זה ויש לו אינטרס גדול שלא להיות בסטאטוס של פושט רגל  ינסה להגיע להסדר עם הזוכה ולהציע לו הסדר תשלומים בכדי לשלם את החוב. מאידך, ישנם חייבים שזהו רצונם להגיע להליך של פשיטת רגל מפני שהם בסופו של התהליך יקבלו את ההפטר הרצוי מבחינתם.
ט) צו עיכוב יציאה מן הארץ- הנו צו אשר מנוגד אשר לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו אשר מטיל מגבלה על חופש התנועה של החייב, מאידך רשם ההוצאה לפועל יעשה איזון בין הפגיעה בחייב לבין זכותו של הנושה לגבות את חובו, שהיא זכות קניין המהווה זכות יסוד. כל מקרה יבחן לגופו של עניין.

לסיכום
תהליך הגבייה בהוצאה לפועל הנו הליך מורכב, רק עורך דין מיומן שזוהי הנישה שבה הוא מטפל יוכל לגבות את החוב. מומלץ לפנות לעורך דין שזהו עיסוקו העיקרי מפני שלמיומנות של עורך הדין יש חשיבות מן המעלה הראשונה לגבי הטקטיקה של סוג הסנקציה שיש להפעיל כנגד החייב. ישנם חייבים מיומנים ביותר שיודעים כיצד לברוח מן הנושים ועל כן יש להקשות עליהם בעזרת עורך דין מיומן בתחום, שלו מירב הסיכויים לגבות את החוב עבור הלקוח.

עורך דין דב קיידנוב, הנו עורך דין מומחה בדיני ההוצאה לפועל. אין בתוכן הכתבה משום ייעוץ משפטי או תחליף לו, אלא הוא בבחינת מידע כללי בלבד.
עו"ד דב קיידנוב
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס