חפש

ההבדלים בין חייב מוגבל באמצעים לבין פושט רגל לבין הליך של איחוד תיקים

ההבדלים בין חייב מוגבל באמצעים לבין פושט רגל לבין הליך של איחוד תיקים

אדם שפועלים נגדו נושים רבים באמצעות ההוצאה לפועל נמצא במצב שהוא אינו יכול לפרוע את כל חובותיו לכלל הנושים. מה עליו לעשות אם כן? על אותו חייב להיוועץ בעורך דין ולשקול מהי האופציה העדיפה לו.
משרדנו, משרד עורכי דין דב קיידנוב, יסייע לך בבחירת ההליכים המותאמים עבורך באופן אישי.

איחוד תיקים
רשות האכיפה והגביה מסייעת לחייבים בכך שהיא מאחדת את תיקיו של החייב. מרגע מתן צו איחוד התיקים ניתן לפעול כנגד החייב רק במסגרת איחוד התיקים. אדם שמעוניין שתיקיו יאוחדו, יפנה ללשכת ההוצאה לפועל ששם נפתחו מרבית התיקים כנגדו. חייב יגיש רק בקשה אחת לאיחוד תיקיו, במידה והבקשה נדחתה הוא יגיש בקשה נוספת רק אם בנסיבות העניין חל שינוי יסודי המצדיק זאת. יש לציין כי התנאי העיקרי של החייב לאיחוד תיקיו הוא תום הלב של החייב וכי החייב מעוניין באמת ובתמים לפרוע את חובותיו והוא נותן תמונה אמיתית לגבי מצבו הכלכלי האמיתי. רשם ההוצאה לפועל חייב בטרם ייתן צו לאיחוד תיקים, לחקור את החייב בחקירת יכולת.

צו איחוד התיקים יינתן רק אם שוכנע רשם ההוצאה לפועל שהחייב יכול לשלם את חובותיו בכל התיקים העומדים כנגדו בתוך פרקי הזמן הבאים:
א. אם סכום החוב הנו עולה על 20,000 ₪ תוך שנתיים;
ב. אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪ לא יותר מ-3 שנים;.
ג. אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪ לא יותר מ-4 שנים;.
רשם ההוצאה לפועל יבחן האם החייב יכול לעמוד בתקופת ההחזר של פרקי הזמן הקבועים לעיל. לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות לדחות את האיחוד אם יש לו יסוד סביר להאמין שהעלימו ממנו מידע וכן לדחות את הבקשה אם החייב לא גילה את מלוא נכסיו או פירוט כל חובותיו. כמו כן ניתן לדחות את הבקשה אם החייב לא הודיע שנפתח נגדו תיק חדש. הרשם גם רשאי לבטל את תיק האיחוד: במידה שהחייב סירב לשתף פעולה עם הממונה על תיק האיחוד; במידה והחייב לא מילא החייב אחר תנאי מתנאי הצו; במידה והחייב לא יכול עוד לפרוע את חובותיו, תוך פרקי הזמן הנזכרים לעיל;

חייב מוגבל באמצעים
במידה והחייב ביקש צו תשלומים והוא אינו יכול לפרוש את חובו לתקופה העולה על התקופות המפורטות להלן:
א. שנתיים אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪
ב. שלוש שנים אם סכום החוב עולה על 20,000 ₪ ואינו עולה על 100,000 ₪.
ג. ארבע שנים אם סכום החוב עולה על 100,000 ₪.

הרשם רשאי להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים. חייב מוגבל באמצעים הנו סטטוס הדומה לפשיטת רגל מבחינת ההגבלות החלות על החייב. אולם, חייב מוגבל באמצעים אינו זכאי לקבל הפטר מחובותיו. רשם ההוצאה לפועל אינו חייב להכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים במידה שהסטטוס הנ"ל יגרום לו נזק בלתי הפיך לחייב.

כנגד חייב מוגבל באמצעים רשם ההוצאה לפועל רשאי לתת את ההגבלות הבאות במסגרת צו הביניים:
1. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ
2. הגבלת החייב ממשיכת שיקים
3. הגבלת החייב מעשיית שימוש בכרטיסי אשראי.
4. חייב המוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד.

חייב המוגבל באמצעים יירשם במרשם החייבים המוגבלים באמצעים, הפתוח לעיון הציבור.רשם ההוצאה לפועל, רשאי בכל עת מיוזמתו או על פי בקשה לבטל הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים. בוטלה ההכרזה בטלות גם ההגבלות שהוטלו על החייב אלא אם כן נקבע כי ההגבלות יעמדו בתוקפן. רשם ההוצאה לפועל לא חייב לצוות על חקירת יכולת בטרם הוא הגדיר את החייב "כמוגבל באמצעים" בניגוד לאיחוד תיקים רגיל שבו הרשם חייב לחקור את החייב בחקירת יכולת בטרם הוא יאחד את תיקיו.

פושט רגל
כאשר חובותיו של החייב גדולים ואין מוצא אלא לכנס את רכושו של החייב על ידי צו כינוס נכסים יש צורך לאפשר לחייב שנקלע לקשיים אלו בתום לב לצאת לדרך חדשה על ידי כך שבסופו של ההליך יקבל החייב הפטר מחובותיו ויפתח דף חדש בחייו. ההליך הוא שונה מן ההליך בהוצאה לפועל. בית המשפט הדן בהליכי פשיטת הרגל הוא בית המשפט המחוזי הכנ"ר הוא המחליט האם החייב מתאים להליך של פשיטת רגל. ההליך הוא הליך מורכב שמתחיל אצל הכנ"ר. החובות נבדקים על ידי הנאמן. חל איסור מוחלט על הסדר חיצוני עם נושה ספציפי. חובות שלא הוגשו לכנ"ר תוך 6 חודשים ממתן צו כינוס הנכסים, מתיישנים. ההליך הנו מורכב. המגבלות החלות על החייב הן ; איסור שימוש בשיקים, איסור לייסד תאגיד, צו עיכוב יציאה מן הארץ וכן פיקוח על ההכנסות וההוצאות. כל בקשה מועברת לתגובת הכונס הרשמי. זמני התגובות של בית המשפט המחוזי ארוכים. הליך פשיטת הרגל הוא בדרך כלל בן 4 שנים ואם החייב נכנס לחובותיו בתום לב, אזי בסופו של התהליך יקבל החייב הפטר מחובותיו ויוכל לפתוח דף חדש.

לסיכום
כאשר החייב חב לכמה נושים, רצוי מאוד יהיה לאחד את תיקיו. ההוצאה לפועל מגינה על חייב שחב לנושים רבים. הסטטוס אליו מומלץ לגשת הוא לפי גובה חובותיו של החייב. באם החייב יכול להחזיר את חובותיו בתקופה של 4 שנים עדיף לו לכנס את תיקיו בהליך של איחוד תיקים רגיל. באם החייב הסתבך בחובות עצומים יהיה נכון לפנות להליך של פשיטת רגל או של חייב מוגבל באמצעים. כל זאת תוך התייעצות עם עורך דין שבקיא בפרטי ההליכים. מומלץ ביותר לפנות לעורך דין הבקיא בתחום ההוצאה לפועל ופשיטות רגל בטרם יחליט החייב באיזה הליך הוא בוחר.

עורך דין דב קיידנוב, הנו עורך דין מומחה בדיני ההוצאה לפועל. אין בתוכן הכתבה משום ייעוץ משפטי או תחליף לו, אלא הוא בבחינת מידע כללי בלבד.
עו"ד דב קיידנוב
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס