חפש

תשלום תכוף

תשלום תכוף

אדם אשר נפגע בתאונת דרכים בצורה קשה, שבעקבותיה אינו יכול להשתכר ונגרמו לו הוצאות שונות כגון הוצאות נסיעה והוצאות רפואיות, יכול לקבל מחברת הביטוח מקדמה של פיצויים, על חשבון הפיצויי הסופי – תשלום תכוף.

הרעיון מעוגן בסעיף 5 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, מטרת הסעיף הינה למנוע מצבים לפיהם נקלע הנפגע, במיוחד מי שנפגע באופן קשה, למצב כלכלי קשה וזאת עקב חוסר היכולת להתפרנס ולחזור לשוק העבודה בשל הפציעה הקשה ובשל הצורך לממן טיפולים רפואיים וצרכים סיעודיים שעלותם גבוהה מאוד ואין באפשרות הנפגע לממן אותם.

על מנת למנוע מצוקה כלכלית מהנפגע ובני משפחתו התלויים בו ובפרנסתו, עד לקבלת פיצויים סופיים, ניתן לשלם מעין תשלום ביניים לנפגע על מנת לספק את צרכי מחייתו והתלויים בו.

עפ"י חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ניתן לפנות לחברת הביטוח בדרישה לתשלום תכוף טרם הגשת כתב תביעה לבית המשפט.
הפניה לתשלום תכוף תעשה לחברת הביטוח עם צירוף תיעוד רפואי המעיד על חומרת הפגיעה, קבלות על הוצאות שהוציא הנפגע ומשפחתו בעקבות התאונה, אישורים על אי כושר של הנפגע ותיעוד נוסף.

התשלום התכוף אמור לספק צרכים מידיים של הנפגע או של התלויים בו, וזאת טרם בירור משפטי מעמיק.  על כן על חברת הביטוח או בית המשפט להסתפק בשלב זה להסתפק בראיות לכאורה.

כל סכום אשר משולם לנפגע כתשלום תכוף מקוזז, בסופו של ההליך, מסך הפיצויים אשר בו מחויבת חברת הביטוח לפצות את הנפגע.

תשלום תכוף משולם רק לאחר שהוכח לחברת הביטוח שאכן מדובר בנפגע תאונת דרכים, אשר היא חייבת בפיצויו בהתאם לחוק.

עורך הדין יכול לפנות אל חברת הביטוח מספר פעמים בבקשה לתשלומים נוספים וחוזרים לנפגע, כל עוד הנסיבות מצדיקות זאת. במידה וחברת הביטוח מסרבת לשלם ניתן לפנות תמיד לבית המשפט בבקשה לחייבה לשלם לנפגע.
המטרה של מתן תשלום תכוף הינה לספק לנפגע ולתלויים בו (בדר"כ בני משפחתו) אמצעי מחיה, ריפוי וסיעוד עד להחלטה הסופית בתיק.  

יודגש כי מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין המתמחה בתחום הנזיקין לצורך הגשת הדרישה לתשלום תכוף לחברת הביטוח או לצורך הגשת תביעה לבית המשפט.
מלאו את פרטיכם ועורך הדין יחזור
אליכם בהקדם:
אני מאשר/ת את תקנון האתר
אני מאשר/ת קבלת דיוור
שלחו טופס